JOBALERT

Disclaimer

Disclaimer

 

Voor het gebruik van de op deze website geplaatste foto’s en/of afbeeldingen is door de rechthebbende(n) nadrukkelijk en uitsluitend aan De Twentse Zorgcentra toestemming verleend. Het is een ieder buiten De Twentse Zorgcentra dan ook niet toegestaan deze foto’s en/of afbeeldingen op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, te bewerken, te verspreiden, dan wel hierop anderszins een inbreuk te maken.

 

Ondanks de grote mate van zorgvuldigheid die De Twentse Zorgcentra betracht heeft bij het plaatsen van foto’s en/of afbeeldingen op deze website, kan het zijn dat je foto en/of afbeelding is/zijn geplaatst zonder jouw voorafgaande toestemming. Op je eerste verzoek zal De Twentse Zorgcentra de betreffende foto en/of afbeelding zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Afdeling Communicatie

T 088 430 4012
communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Gefeliciteerd
Je hebt succesvol gesolliciteerd!