JOBALERT

Behandeling

Wij werken met verschillende behandelaars om cliënten, daar waar nodig, speciaal te ondersteunen. Onze kracht is dat verschillende specialisten samenwerken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de zorgvraag.

We werken met verschillende vakgroepen. Iedere vakgroep heeft zijn eigen expertise. De vakgroepen zijn geestelijke verzorging, gedragskundigen, interventiespecialisten, mondzorg, logopedie, diëtetiek, praktijkverpleegkundigen, artsen, palliatieve zorg, ergotherapie, fysiotherapie (waaronder haptotherapie en bewegingsagogiek), IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) en systeemtherapie. Verder hebben we nog vaktherapie bestaande uit muziektherapie, speltherapie, psychomotorische therapie, psychodiagnostisch werk. Vanuit deze 11 vakgroepen bieden wij onze cliënten alle passende ondersteuning die zij nodig hebben.

Vacatures Behandeling
Alle locaties
De Twentse Zorgcentra
Alle locaties
De Twentse Zorgcentra
Alle locaties
De Twentse Zorgcentra
Gefeliciteerd
Je hebt succesvol gesolliciteerd!