JOBALERT

Netwerk Ambulant Kind en Gezin

Het Netwerk Ambulant, Kind & Gezin bestaat uit vier verschillende onderdelen: Ambulante begeleiding (aan huis of op school), OKC de Iemenkorf en de logeeropvang. Ook onze gezinshuizen en de buitenschoolse opvang vallen hieronder.

Binnen ons Netwerk bieden bij met name ambulante begeleiding. De vier onderdelen zijn als volgt:
- Ambulante begeleiding op school: ABS staat voor Ambulante Begeleiding op School. Sinds geruime tijd werken De Twentse Zorgcentra en het speciaal onderwijs in Twente samen om de ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking te vergroten. Zorg en onderwijs brengen hun specifieke kennis en expertise samen. Ambulante begeleiding op school wil de leerling, de ouders en de school ondersteuning op maat bieden bij de integratie in de samenleving, maar ook bij het volgen van onderwijs. Als ambulant begeleider werk je nauw samen met het onderwijzend personeel en begeleid je leerlingen van 4 tot 20 jaar met een ontwikkelingsachterstand, stoornissen in de informatieverwerking, autisme en hechtingsproblemen. Dit doen we in de regio Enschede en Almelo.

- Ambulante ondersteuning aan huis: Ondersteuning Aan Huis (OAH) biedt zorg en en/of ondersteuning aan cliënten in hun eigen woonomgeving. De hulpvraag is divers, denk hierbij aan vraagstukken met betrekking tot een meervoudige beperking, multiproblematiek of jeugd. De zorg/ondersteuning wordt toegekend op basis van een indicatie en de cliënt heeft een centrale rol bij het oplossen van zijn hulpvraag. We bieden deze begeleiding in de gehele regio Twente.

- OKC De Iemenkorf: Het OKC (orthopedagogisch kind centrum) de Iemenkorf in Almelo biedt in een warme, speelse en prikkelende omgeving dagbesteding, dagbehandeling en onderwijs aan speciale, leuke en uitdagende kinderen tussen de 4 en 18 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dit zijn kinderen met een ontwikkelingsachterstand, autisme, een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking. We werken in kleine groepen en doen veel samen waarbij een veilig en geborgen speelklimaat voorop staat. We bieden de kinderen een omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn zodat zij zich ook buitenshuis geborgen kunnen voelen. Zo is het gemakkelijker om al spelend nieuwe ervaringen op te doen te leren en te ontwikkelen (Voor meer informatie: www.deiemenkorf.nl).

- Logeeropvang: Op locatie Rondweg 44 te Losser bieden we deeltijdzorg aan. Deeltijdzorg kan gaan om alle momenten wanneer dagbesteding en school gesloten zijn. Dit komt voor in drie vormen: buitenschoolse opvang (BSO), logeeropvang en zaterdagopvang. We bieden deze opvang aan kinderen en jongeren die nog bij hun ouders wonen. De leeftijdsgrens ligt tussen 4 en 33 jaar, waarbij de grootste groep tussen 10 en 25 jaar zit. Het uitgangspunt van deeltijdzorg is: hier hoeft niets en veel kan. We bieden BSO aan vanaf 14.30 uur. Na een drukke dag school doen de kinderen/jongeren het bij ons rustig aan. Tegen het einde van de middag worden ze weer opgehaald of ze blijven logeren.

Vacatures Netwerk Ambulant Kind en Gezin
Gefeliciteerd
Je hebt succesvol gesolliciteerd!