JOBALERT

Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten zetten zich in om de zorgteams zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Ons doel is om de medewerkers uit het primaire zorgproces zo eenvoudig mogelijk (aansluitend bij de situatie in hun dagelijks werk) hun teamtaken te laten uitvoeren. De aandachtsgebieden van deze teamtaken zijn op het gebied van: Kwaliteit & Veiligheid, Financiën & Bedrijfsvoering, Personele Zaken & Professionalisering en Facilitaire Zaken. Bij het uitvoeren bieden de ondersteunende diensten passende ondersteuning en faciliteren waar mogelijk.

Bij de ondersteunende diensten hoort onder andere: P&O, ICT, Communicatie, Inkoop, Kwaliteit en Veiligheid, Financiën, etc.

Vacatures Ondersteunende diensten
Enschede
't Bouwhuis
Alle locaties
De Twentse Zorgcentra
Alle locaties
De Twentse Zorgcentra
Alle locaties
De Twentse Zorgcentra
Gefeliciteerd
Je hebt succesvol gesolliciteerd!